Paragraph text

Japabako

Alinea tekst

Alinea of paragraph tekst wordt doorgaans na een bijbehorende koptekst of na een andere alinea geplaatst. In een HTML bestand kunnen we met een HTML editor het begin en einde van alinea's markeren met de paragraph tags. Binnen de alinea's kunnen we onder andere nieuwe regels markeren met de line break tags en tekst sterk of minder strek benadrukken met de strong en de emphasize tags.

Headings

Afbeelding van een webpagina weergave met kopteksten en alinea in een Firefox document venster met bijbehorende pagina bron in een Notepad++ venster.

<h1> Dit is kop tekst </h1>

Het markeren van kop teksten ofwel headings wordt gedaan in het body element met de heading tags. De heading tags bevatten een van de getallen uit de reeks 1 t/m 6 die de rangorde aangeven, de hoogste in rang zijn de <h1></h1> tags die horen te worden gebruikt voor de markering van de belangrijkste kop teksten. De <h2></h2> tags worden veel gebruikt voor alinea of meest belangrijke sub kop teksten en de <h3></h3> t/m <h6></h6> tags voor de alinea sub kop teksten en minder belangrijke kop teksten.

Paragraph

<p> Dit is alinea tekst. </p>

Het markeren van alinea's gebeurt in HTML code met de paragraph <p></p> tags. De meeste populaire browsers geven dan volgens de standaard instellingen een alinea tekst blok, met wat lege ruimte boven en onder het alinea tekst blok, weer in het document venster.

Line break

Het line break element ofwel de <br> tag plaats je op de positie in een tekst regel waar de webpagina tekst afgebroken moet worden, de volgende tekst gaat daarna op een nieuwe regel verder in de webpagina weergave. In de webstandaard voor XHTML wordt een line break tag gesloten met een spatie forward slash voor het groter dan teken na de tag naam, in eerdere HTML versies werd de forward slash niet voor dit doel gebruikt en in HTML5 is het gebruik ervan optioneel.

<br />

Strong

De <strong></strong> tags van het strong element worden gebruikt om tekst te markeren die sterk benadrukt moet worden hoe dat sterk benadrukken gedaan wordt hangt af van de browser, meestal wordt deze tekst vet gedrukt weergegeven in het document venster. Een screen reader zou deze als strong tekst gemarkeerde elementen bijvoorbeeld met stem verheffing kunnen weergegeven.

<strong> sterk benadrukte tekst </strong>

Emphasized

Emphasized ofwel benadrukte tekst markeer je in HTML met de <em></em> tags, emphasized tekst elementen worden in de meeste browser document vensters cursief weergegeven. Een screen reader zou voor het benadrukken van deze emphasized tekst elementen een klankverandering in het stemgeluid kunnen gebruiken.

<em> benadrukte tekst </em>