Een hyperlink maken

Japabako

Hyperlink markeren

Een hyperlink kan je maken door tekst of andere html elementen te markeren met de html anchor tags en in de begin anchor tag het hyperlink reference attribuut (met als waarde het adres en de naam van het bedoelde bestand waar na gelinkt kan worden) toe te voegen.

Anchor tag

De anchor <a> tags gebruik je om de tekst of afbeeldingen te markeren die je wilt gebruiken als ankerplaats voor hyperlinks. De met anchor tags gemarkeerde tekst of html elementen zal op de webpagina worden weergegen als hyperlink wanneer het hyperlink-reference attribuut is opgenomen in de start achor tag.

<a href="adres en naam van het bedoelde bestand" > Klik hier </a>

<a href="url" > <img src="adres en naam van afbeeldingsbestand" width="100" height="200" alt="Alternatieve tekst" title="Tekst voor tekstvlag" > </a>

Het href attribuut

Om een hyperlink te maken moet je in de anchor begin tag het hyperlink reference href attribuut toevoegen, als waarde van het href="url" attribuut geef je het adres en de naam op van het bestand dat geopend moet worden. De waarde van het href attribuut noemt men een uniform resource locator en wordt kort als URL geschreven. Hyperlink tekst wordt in de meeste browsers blauw onderstreept weergegeven en na gebruik krijgt de link tekst een paarse kleur, enkele browsers voorzien afbeeldingen, die als link gemarkeerd zijn, van een border meestal ook met de kleuren blauw en paars.

De URL

Een URL ofwel uniform resource locator beschrijft volgens bepaalde afspraken de adressering en naam van een bestand op het world wide web zodat het bestand op deze wijze gevonden kan worden.
Een URL bevat geen spaties en start meestal met de afkorting van HyperText Transfer Protocol gevolgd door een dubbele punt slash slash, zie het volgende voorbeeld:
http://www.domeinnaam.com/map/bestandsnaam.extensie