HTML documenten maken

Japabako

Een HTML document maken

De informatie voor het weergeven van een HTML document kan de browser vinden in een HTML bestand. Een HTML bestand is een platte tekst bestand wat bestaat uit met HTML tags afgebakende tekst, dit bestand wordt opgeslagen met de .html extensie aan het einde van de bestandsnaam. Bestudeer onder de volgende koptekst de voorbeeld pagina bron, je ziet hier dat de elementen op diepere levels naar rechts inspringen hetgeen helemaal niet nodig is voor de browser maar voor de web ontwikkelaar is deze manier van werken overzichtelijker. Kopieer de onderstaande pagina bron en plak deze in een geopend venster van een teksteditor voor platte tekst en sla deze op met de .html extensie aan het einde van de bestandsnaam.

Voorbeeld pagina bron

<!DOCTYPE html> <html lang="nl"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title> De title tekst is zichtbaar in het browser venster tabblad en of de browser venster title balk, ook in de lijsten van de zoekmachines kan je de title tekst vaak terug vinden </title> </head> <body> <h1> Dit is de belangrijkste koptekst en het eerste kind van het body element in dit html document </h1> <p> Deze eerste alinea is het tweede kind van het body element van dit html document. Na deze alinea tekst volgt als het derde kind van het body element een geordende lijst met een in het derde list item geneste ongeordende lijst met twee list items. </p> <ol> <li> Dit list item element is het, eerste kind van deze geordende lijst </li> <li> Dit list item element is het, tweede kind van deze geordende lijst </li> <li> Dit list item element is het, derde kind van deze gordende lijst <ul> <li> Dit list item element is het, eerste kind van deze ongeordende lijst </li> <li> Dit list item element is het, tweede kind van deze ongeordende lijst </li> </ul> </li> </ol> <h2> Belangrijke koptekst de tweede in rangorde, en het vierde kind van het body element in dit html document. </h2> <p> Alinea tekst met een breakrule element ofwel breakrule tag, <br /> voor een line break op de webpagina weergave </p> <p> Alinea hypertext met een hyperlink, <a href= "https://japabako.nl/" title="Bekijk hier nog even de homepage van japabako.nl" > volg deze tekst link </a> naar japabako.nl </p> </body> </html>

Bestudeer het resultaat

Open nu het zojuist opgeslagen HTML bestand in een browser (document venster). Het weergegeven HTML document in het browser venster dat vanaf je computer is geopend ziet er hetzelfde uit als de webpagina weergave van dat bestand als wanneer het HTML bestand vanaf het web toegankelijk zou zijn geweest.

Update uw browser