Doctype en het HTML root element

Japabako

Doctype en HTML root

Op deze pagina vind je beknopte informatie over de doctype declaratie en het HTML root element met daarin genest het HTML head element en het HTML body element. Binnen het head element markeren we elementen die informatie bevatten over en voor de webpagina en binnen het body element markeren we de eigenlijke inhoud die is bedoeld voor weergave op de webpagina. Afbeeldingen van het venster notepad plus plus met pagina bron code en het Internet-explorer. browservenster met de webpagina weergave van het in notpad++ gemaakte html bestand.

Document type

Als er een <!DOCTYPE html> ofwel een HTML document type gedeclareerd wordt dan gebeurt dat op een regel boven het HTML root element, de browser gaat dan vervolgens in de standards modus van het gedeclareerde doctype, de webpagina weergeven. De doctype declaratie moet de browser ook voorzien van de nodige informatie over de HTML versie waarmee de webpagina geschreven is. Wanneer de browser geen doctype declaratie vindt gaat hij de webpagina in de quirks modus weergeven en de schrijver van de HTML code kan dan niet vertrouwen op weergave conform afspraken die in de aanbevelingen voor HTML standards door het World Wide Web Consortium zijn vastgelegd.

<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8" > <title> Notepad-plus-plus </title> </head> <body> <h1> Notepad-plus-plus </h1> <h2> Notepad++ </h2> <p> Notepad plus plus free text editor </p> </body> </html>

Root

De <html></html> tags van het HTML root element omsluiten alle overige HTML elementen in een HTML bestand. Het HTML root element kan eventueel worden vooraf gegaan door een doctype declaratie, de doctype declaratie behoort niet tot de verzameling van de HTML elementen.

Head

Als eerste element dat is genesteld in het HTML root element, vinden we het HTML head element. De <head></head> tags van het head element markeren de (document meta data) aanvullende gegevens voor en over de webpagina inhoud.

Title

De tags <title></title> van het HTML title element markeren de titel van het HTML document, het title element wordt genesteld in het head element. Tekst in het title element wordt meestal in de browser tab, de browser venster titelbalk en in de zoek resultaten lijst van zoekmachines weergegeven.

Body

Het tweede direct in de HTML root genestelde element is het HTML body element. De <body></body> tags van het body element markeren de eigenlijke voor weergave bestemde inhoud van een webpagina.

Robohost web-hosting