Instructies voor de browser

Japabako

Informatie voor de browser

HTML code, ofwel HTML tags worden niet op een webpagina weergegeven maar bevatten instructies voor de browser zoals onder andere voor het inline of het block weergeven van de HTML elementen. De informatie die de browser leest in de HTML tags kan worden uitgebreid met de HTML attributen, een van die attributen noemen we het style attribuut waarin als waarde CSS code voor presentatie kan worden opgenomen.

Instructies

De browser opent een HTML bestand dat bestand wordt van boven naar beneden gelezen en de HTML tags bevatten informatie ofwel instructies voor de browser. Met deze browser instructies wordt bepaald wat al dan niet, waar en hoe op de webpagina wordt weergegeven, de HTML tags zelf zijn dus niet zichtbaar op de webpagina.

Block

Standaard in de static positioning krijgen de block elementen een rechthoekig gebied over de breedte van het (parent) element waarin zij zich bevinden toegewezen.
Enkele block elementen:
h1, p, ul, ol, li, table, div, ..

Inline

De inline elementen worden op hun positie in een tekst regel weergegeven. Block elementen kunnen niet inline genest worden, inline elementen kunnen wel in de block elementen genest zijn of worden. Onthoud wat standaard de block en inline elementen zijn.
Enkele inline elementen:
br, a, img, em, strong, span, ..

Attributen

Attributen in HTML kun je beschrijven als eigenschappen met een toegekende waarde, die bij diverse HTML elementen in de eerste of enige tag na de tag-name mogen worden toegevoegd. Met de HTML attributen heeft men de mogelijkheid om meer informatie bedoeld voor de web-browser in de begin-tag te stoppen. In moderne goed geschreven HTML code worden attributen gebruikt om meer ondersteuning, betekenis en structuur te geven aan de webpagina inhoud.

Style

Het style attribuut of de style tags zijn bedoeld voor het markeren van CSS code in een HTML bestand. De overige HTML tags en HTML attributen van hedendaagse HTML code zijn niet bedoeld voor de opmaak of pagina indeling, maar hoofdzakelijk voor het structureren en waar mogelijk voor het versterken van de inhoudelijke betekenis van webpagina's. Wil je afwijken van de standaard opmaak die een browser weergeeft aan de hand van HTML tags, gebruik dan voor presentatie doeleinden voor een webpagina bij voorkeur CSS code. Wil je CSS code niet in je HTML bestand opnemen, dan bestaat nog de mogelijkheid om in een link tag te verwijzen naar een extern CSS bestand.

Update uw browser

Oefen in dit frame zelf met HTML